Soutěž Najdi rozdíly

72. termín


Věrozvěsti sv. Cyril a sv. Metoděj

 

Svatí Konstantin (Cyril) a Metoděj jsou označováni jako bratři ze Soluně nebo Slovanští věrozvěstové. V rámci své misie na Velké Moravě vytvořili písmo hlaholici a prosadili staroslověnštinu jako bohoslužebný jazyk.

Svatý Konstantin, zvaný Filosof (*827 v Soluni – † 14. února 869 v Římě), byl profesorem filosofie v Konstantinopoli. Během své řeholní činnosti v klášteře přijal jméno Cyril.
Svatý Metoděj (*813 v Soluni – † 6. dubna 885 na Moravě), křestním jménem Michal, byl byzantským státním úředníkem, později mnichem a přijal řeholní jméno Metoděj.

V roce 862 vyslal kníže Velké Moravy Rostislav poselstvo k byzantskému císaři Michaelu III. s prosbou o vyslání duchovních, kteří by vedli bohoslužby v slovanské řeči a položili tak základy vlastní církve na Velké Moravě. Díky znalosti jazyka byli pro tuto misi vybráni právě Konstantin a Metoděj. Při přípravách Konstantin sestavil nové písmo (hlaholici) pro slovanský jazyk a společně s bratrem Metodějem přeložili do staroslověnštiny liturgické knihy potřebné pro konání bohoslužeb.

Na Velkou Moravu dorazili bratři na jaře roku 863. Pracovali zde s velkými úspěchy, protože vedli kázání i vyučování ve staroslověnštině. V roce 867 byli již duchovní, kteří byli vzděláváni bratry, připraveni na vysvěcení na kněze a biskupy. Spolu s Konstantinem a Metodějem se rozhodli pro cestu do Říma, kde mělo svěcení proběhnout. Během cesty, v Benátkách, se však dozvěděli, že v Byzanci proběhl státní převrat a císař Michael III., který je poslal na Velkou Moravu, byl zavražděn. Tamtéž je zastihl i zvací list papeže Mikuláše I. Při jejich cestě do Říma ale Mikuláš I. zemřel a jeho nástupcem se stal Hadrián II.. Ten jim vyšel vstříc před brány Říma a přijal své hosty s velkolepostí hodnou králů. V učených disputacích se pak Konstantinovi podařilo v Římě obhájit před papežem a všemi církevními otci oprávněnost slovanské liturgie. Jeho zásluhou též byla staroslověnština bulou slavnostně povolena počátkem roku 868 jako bohoslužebný jazyk.
Během pobytu v Římě Konstantin onemocněl a následně vstoupil do kláštera, kde v r. 869 zemřel. V r. 884 se Metoděj vrátil zpět na Moravu a pracoval na překladu zbývajících evangelií Písma svatého. Po dokončení překladů, když poznal, že se jeho čas začíná naplňovat, jmenoval svým nástupcem Sovana Gorazda. Metoděj umírá v r. 885.

V České republice se jejich svátek slaví 5. července a je ustanoven jako státní svátek.


Odměny:

3x hlavní výhra

Jarní věnec

Výherci:
PS.Farm
pavlasek1400
anvan

3x vedlejší výhra

Čokoládový lívanec

Výherci:
kapuska69
babi6911
-ANVAN-Nalezeno:


Nalezené rozdíly

Pro odeslání odpovědi se musíte přihlásit.


Na tento termín odpověděli:

slezi51, jimina2013, .poja., kapuska69, PS.Farm, pavlasek1400, 25mates, makak-magot, dasah53, dunlop4, -mich2013-, kubíkpytlík, *maličká*, michalka59, .poutnice., papulka70, jája12343, zavislak2828, klokanek12376, kerryhill, fialka40, -babi691-, mura5, babi6911, servr2, Ettelwen17, lacrima1, anvan, ramruma, anvan26, -ANVAN-, zdenicka76, -leo1-70, rebelka2859, -nikolka-82, pokoruška1, moje.farma.2013, Pepe4467, fia.go, ŽIRAFA.LEV