Soutěž Najdi rozdíly

68. termín


Vánoce

 

Vánoce je označení pro zimní svátky a dle křesťanské tradice je během nich slaveno narození Ježíše Krista. Vánocům předchází adventní doba, která slouží jako příprava na slavnost. Vánoce jsou po Velikonocích druhým nejvýznamnějším křesťanským svátkem. S Vánocemi se pojí množství lidových tradic: vánoční stromek, jesličky (betlém), vánoční dárky (u nás je nosí Ježíšek), zvyky či vánoční cukroví.


24. prosinec - Štědrý den

Je posledním dnem adventu, ve kterém vrcholí přípravy na Vánoce. Dříve byl tento den postní a k tomu se váže tradice o "zlatém prasátku", které uvidí na konci dne ten, kdo se celý den postil. V Česku a řadě dalších zemí tímto dnem začíná oslava Vánoc.

K Vánocům pro nás už neodmyslitelně patří vánoční stromeček. Tato tradice pochází z německých měst. Jedna z prvních zpráv o něm je z r. 1570. Nejdříve se začal stavět v cechovních a řemeslnických domech, do domácností začal pronikat až v polovině 17. století. V 19. století se tento zvyk rozšířil za hranice Německa. V Čechách byl první vánoční stromek vztyčen v r. 1812 na libeňském zámečku, který tehdy vlastnil ředitel Stavovského divadla Jan Karel Liebich. Nejdříve se stromky zdobily sladkostmi, perníkem, ovocem nebo mandlemi či rozinkami. Později přibyly i svíčky.

Dalším atributem Vánoc je betlém: Historie betlémů sahá do 4. století, kdy přinesl papež Liberius do Říma pět prkének z údajných Kristových jesliček a uložil je v chrámu, který pojmenovali Ad praesepe - U jesliček. Později, r. 1223, po návratu z Betléma, připravil František z Assisi pro účastníky půlnoční mše v jeskyni u vsi Greccio jesle s živým oslem a volem a založil tak tradici stavění jesliček.

První doložený betlém u nás byl postaven v r. 1560 v jezuitském kostele sv. Klimenta v Praze. Jezuité se následně zasloužili o další šíření této tradice. V době baroka kostelní betlémy tvořily figury v životní velikosti, malované na dřevěných deskách anebo vyřezané ze dřeva. Roku 1751 ale Marie Terezie zakázala stavění betlémů a předvádění vánočních her v kostelech a Josef II. vydal tento zákaz znovu. Označil zvyk za dětinský a církve nedůstojný. Zákaz se týkal i soukromých domů. Tam se dal ovšem hůře kontrolovat, a tak se zvyk stavět jesličky přenesl do domácností. Lidové betlemářství se pak rozvíjelo v průběhu 19. století a svého vrcholu dosáhlo počátkem 20. století. Dařilo se mu především v podhůřích a tam, kde byla soustředěna podomácká výroba. Figury se zmenšovaly a objevily se nové materiály pro jejich výrobu: papír, vosk, pálená hlína, těsto. Inspirací pro betlémskou krajinu se stávalo okolí bydliště tvůrců. Specifickým pro toto období jsou skříňkové betlémy – figurky ve zdobené a prosklené skříňce. S přenosnými skříňkovými betlémy také někdy koledníci obcházeli domácnosti a hrávali před nimi vánoční hry.

Mezi nejznámější betlém u nás patří vyřezávaný pohyblivý Proboštův betlém v Třebechovicích z přelomu 19. a 20. století. Společně na něm pracovali Josef Probošt, Josef Kapucián a Josef Friml plných 40 let. Je jediným betlémem v České republice prohlášeným za národní kulturní památku (v r. 1999) a sestává z více jak 2000 součástí.

V Guinessově knize rekordů je zapsán betlém řezbáře Jiřího Halouzky z Jiříkova na Rýmařovsku. Jeho betlém má víc jak 130 soch, každým rokem přibudou nové, a to v životní velikosti. Např. figura slona váží 1,5 tuny.

Dalším v Guinessově knize zapsaným betlémem jsou mechanické Krýzovy jesličky od jindřichohradeckého měšťana a punčochářského mistra Tomáše Krýzy, který je vyráběl přes 60 let. Betlém zaujímá plochu 60 m2, obsahuje na 1400 figurek z kašírovací hmoty a dřeva a z toho je 133 figurek pohyblivých. Původní mechanismus byl poháněn ručně, nyní je pohyb rozváděn z jediného elektromotoru pomocí nekonečných pásů, ozubených kol, archimédových šroubů a mnoha dalších zařízení.


25. prosinec - Boží hod vánoční

Jedná se o faktický začátek Vánoc a Den narození Páně. Křesťané oslavují narození Ježíše Krista, kterého Bůh ústy proroků slíbil Izraeli jako Vykupitele. Podle Bible se vydala Marie se svým snoubencem, tesařem Josefem z Nazaretu v severním Izraeli do Betléma, ležícího nedaleko Jeruzaléma, aby se tam zúčastnili povinného sčítání lidu. A právě tam se jim narodil Boží syn. Tento den je dnem slavnostním, který se nese vesměs ve znamení rodinných návštěv. V západní Evropě a Americe jsou pak vánoční dárky rozbalovány právě v tento den.


26. prosinec - svatý Štěpán

Je slaven jako druhý svátek vánoční, upomínající na svatého Štěpána. V českých zemích je tento svátek spjat s vánoční koledou. V současné době se však koleda dodržuje už jen na několika místech, např. ve Studenci na Jilemnicku. Koledníci obcházejí se zpěvem a přáním krásných Vánoc sousedy, kteří je odměňují pohoštěním, lihovinami a někdy i finanční výslužkou. V 19. století chodívaly na koledy děti s hůlkou, na které byla připevněna betlémská hvězda s bedýnkou, ve které měli postavené malé jesličky. Dle historických pramenů si chudé rodiny často koledou zabezpečily živobytí na několik následujících týdnů. S přáním chodili i obecní zaměstnanci, hlavně pastýř, k jehož obchůzce patřilo vytrubování u každé chalupy.

Podle tradice by se v tento den měly vzájemně navštěvovat rodiny přátel a známých, vyměňovat si dárky a přát mnoho zdaru a úspěchů. Jedná se o den klidu, veselí, návštěv, přání a zpívání. Během minulých staletí byl tento den jednou z mála možností pro chasu, aby změnila hospodáře. Na odchodnou dostávali sloužící zvláštní koláč, tvořený třemi spletenými prameny do kruhu a ozdobený pentlemi a ořechy.


Odměny:

3x hlavní výhra

Zelené matéto

Výherci:
fialka40
25mates
babi6911

3x vedlejší výhra

Mrkvovo-jablečná směs

Výherci:
Litvinov_CZetaX
Vymik
-pracant-

Navíc budou každý den vylosováni 2 výherci.

Každý den bude vylosována 1x hlavní výhra a 1x vedlejší výhra.
Výherci:
24.12.2015 - AnMaDi - hlavní výhra
24.12.2015 - Pepe4467 - vedlejší výhra
25.12.2015 - pavlasek1400 - hlavní výhra
25.12.2015 - kerryhill - vedlejší výhra
26.12.2015 - marieli23 - hlavní výhra
26.12.2015 - §Janis§ - vedlejší výhra

Více se dočtete v pravidlech


Nalezeno:


Nalezené rozdíly

Pro odeslání odpovědi se musíte přihlásit.


Na tento termín odpověděli:

AnMaDi, alaska.1, kaja1, HELENIE, Pepe4467, fialka40, Litvinov_CZetaX, lacrima1, wocicko, -dusan2011-, Feris1, guten0123456, 25mates, pavlasek1400, kerryhill, mamaMarta, dasah53, Vymik, makak-magot, -babi691-, mura5, babi6911, servr2, Ettelwen17, .helm., rada14, parada14, marieli23, -pracant-, gilraen007, rada144, §Janis§